Hof Regnskapskontor

Thorshaugveien 19
3090 Hof

Tlf: 330 58 560
Faks: 330 58 313

post@hof-regnskap.no

norges-bondelag
daldata-logo

Rutiner for regnskapførers håndtering av hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsloven trådte i kraft 1. januar 2004, og utvidet kretsen av rapporteringspliktige til også å gjelde enkelte yrkesgrupper utenfor finansiell sektor – deriblant eksterne regnskapsførere.